Correct leren rijden met gebrevetteerde lesgever

Probleemloos leren rijden

Goed autorijden kan enkel met de juiste basistechnieken. Voor het aanleren van deze technieken is PVR Rijbewijzen te Tienen de ideale partner. Leren rijden met de auto is namelijk een cruciale fase in uw leren en bij PVR Rijbewijzen te Leuven nemen we deze opdracht dan ook zeer ernstig.

Snel de baan op

Bij ons wordt relatief snel de baan op gegaan. Er wordt dus in mindere mate geoefend op een parking omdat we van mening zijn dat dé echte verkeerssituaties de beste leerschool zijn.

Wij beschikken over een recent lesvoertuig met dubbele bediening en elektronische snufjes waarmee we de basis en  vervolmaking afwerken. Wanneer voldoende basiskennis aanwezig is kan er overgestapt worden naar eigen voertuig voor de doorgedreven rijopleiding.

Twee formules

U kan, na het slagen voor uw theoretisch examen, kiezen tussen twee opties.

  • Ofwel gaat u meteen met bet bewijs van slagen naar het gemeentehuis en haalt u daar uw voorlopig rijbewijs af en oefent u verder met een geattesteerd begeleider.
  • Ofwel volgt u minimum 20u rijles met PVR Rijbewijzen als instructeur in een erkende rijschool, waarna je een voorlopig rijbewijs kan bekomen om te oefenen zonder geattesteerd begeleider.

Tarieven

Opleiding  eigen wagen € 42.50/u
Opleiding leswagen € 52.50/u
Examenbegeleiding € 105.00/u

 

Zorg ervoor dat u meteen de juiste technieken aanleert bij het autorijden en contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende afspraak!